Kezdőlap
Mokkomplex logó MOK Komplex Pénzügyi Tanácsadó Kft.
1068 Budapest, Szondi u. 100.
web: www.mokkomplex.hu
e-mail: mokkomplex@mokkomplex.hu
Hasznos linkek:
www.mok.hu
www.mnb.hu
RólunkBiztosítási szolgáltatásokPénzügyi szolgáltatásokEgyéb kedvezményekÉrdekel! Kapcsolat

[Helyi] mok_001.jpg

A Közeli Hozzátartozók Csoportos Biztosításának szolgáltatója
2017. április 1-től az UNION Vienna Insurance Group Biztosító Zrt.

A Magyar Orvosi Kamara tagjai részére érvényben lévő csoportos élet- és balesetbiztosítási szolgáltatásokkal megegyező szolgáltatások, és biztosítási összegek önkéntes formában, díjfizetés ellenében, elérhetők a kamara tagjainak közvetlen hozzátartozói részére is.
A mélyen az egyéni biztosítási piaci árak alatt lévő biztosítási díjakat a biztosítottaknak kell megfizetni.


Biztosítottak lehetnek: A Magyar Orvosi Kamara azon tagjai, akik 18. és 80. betöltött életév közöttiek (továbbiakban: MOK tag), továbbá a tagoknak a 2013. évi V. törvény (Ptk.) szerinti közeli hozzátartozói, (beleértve a dokumentált élettársi viszonyban élőket is) akik 18. és 80. betöltött életév közöttiek, valamint a Kamara alkalmazottai, alkalmazottainak hozzátartozói, továbbá a MOK Komplex Kft. alkalmazottai, partnerei és közeli hozzátartozóik.
Önkéntes csatlakozás során mind a Kamara tagjai, mind közvetlen hozzátartozóik bármelyik csomagot választhatják, (de csak egyet) függetlenül a már meglévő egyéb biztosításaiktól.
Jelöljön kedvezményezettet! Ha van kedvezményezett, nem kell megvárni a hagyatéki eljárás lezárását.
Biztosítási esemény bekövetkezésekor a Biztosító életbenlét esetén a Biztosított, más esetben a Biztosított által jelölt kedvezményezett, kedvezményezett jelölés hiányában a törvényes örökös részére (Ptk. 6:475.§) teljesít kifizetést.
2017. március 31-én már meglévő biztosítottak,
a részükre 2017. március 28-án és 31-én küldött e-mailek tartalma szerint eljárva tehetik jogfolytonossá biztosításukat.

A határidők elmulasztása a szerzett előnyök elvesztésével jár!

2017. április 1-től az UNION Vienna Insurance Group Biztosító Zrt. nyújtja a biztosítási fedezeteket. A szolgáltatások összege, és a választható csomagok díja változatlan!

A 2017. március 31-ig megtörtént káreseményekre a biztosítási igény egy (1) évig, 2018. március 31-ig nem évül el, ezeket a korábbi biztosító, az MKB Életbiztosító Zrt. jogutódja, a CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. továbbra is téríti. 

 

Részletes információk:

2017. március 31-ig

[Helyi] mkb_300.jpg

2017. április 1-től

[Helyi] union_300.png